Co nám přináší ayurvéda

Ayurveda se používá více než 5.000 let a pochází z indických Himálají. Je to ucelený medicinský systém, uznávaný Světovou zdravotnickou organizací, zaměřený na harmonizaci těla i duše. Hlavní důraz je kladen na správnou stravu, bylinnou léčbu a masážní procedury.

Pro koho je vhodná?

Ayurveda je vhodná a učinná pro lidi všech věkových kategorií. Přístup ke klientovi je vždy individuální, stejně jako volba, co nejvhodnějšího, speciálně připraveného léčivého oleje a bylinek, kterými se navozuje v těle rovnováha doš (životní energie).

Individuální zaměření je další odlišností od západní medicíny. Jedna nemoc se projevuje nestejnými příznaky a naopak, stejný příznak mohou mít i dvě nemoci. Prevence stejně jako podpora léčby jsou doporučovány individuálně.

Individuálnía konzultace a diadnostika doš (životní energie):

Konzultace se skládá z diagnostické části, kde formou dotazování, pohledem i pulzovou diagnostikou zjistíme stav klienta. Druhou částí je terapeutická část, kde doporučíme stravu, denní režim, pohybové aktivity a potravinové doplňky vhodné pro klienta.

Doporučení jsou přísně individuální a jsou směřovány zejména na posílení organismu a vyrovnání různých nerovnováh než na přímé léčení nemocí.

Velký důraz je opět kladen na vytváření správných návyků.

Cena konzultace : 500 Kč ……………..1 hodina